Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η Syngenta Hellas (“Syngenta”) διαθέτει την ιστοσελίδα www.syngenta.gr (η «Ιστοσελίδα») για να παρέχει γενικές πληροφορίες για τη Syngenta και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα εφόσον συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα, να την χρησιμοποιείτε ή να μεταφορτώνετε υλικό από αυτήν.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να μεταβληθούν

Η Syngenta διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή μεταβολής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δίχως πρότερη ειδοποίηση. Η Syngenta δύναται να κάνει κάτι τέτοιο αναρτώντας ενημερωμένη ή μεταβλημένη έκδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η χρήση από την πλευρά σας της παρούσας Ιστοσελίδας κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται και συμφωνία από την πλευρά σας να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν μεταβληθεί και να δεσμεύεστε από αυτούς. Για αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Syngenta δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον ιστότοπο. Η δήλωση περί προσωπικών δεδομένων που έχει αναρτηθεί σε αυτό τον ιστότοπο περιγράφει την τρέχουσα πολιτική και πρακτική της Syngenta όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από τη Syngenta σε αυτό τον ιστότοπο.

Αυτή η πολιτική προσωπικών δεδομένων αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Εφόσον συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, αποδέχεστε και τη συγκέντρωση, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται σε αυτό τον ιστότοπο. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να τη διαβάσετε.

Ονόματα χρηστών, κωδικοί πρόσβασης και ασφάλεια

Κάθε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για αυτή την ιστοσελίδα, που σας έχει δοθεί ή έχει επιλεγεί από εσάς, προορίζεται για χρήση από εσάς προσωπικά και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα άλλο (συμπεριλαμβανομένων κι άλλων εργαζομένων στην εταιρεία σας). Εσείς και η εταιρεία σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του δικού σας ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον, εσείς κι η εταιρεία σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό τον ιστότοπο με τη χρήση του δικού σας ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, είτε αυτή η χρήση ήταν εγκεκριμένη από εσάς και την εταιρεία σας είτε όχι. Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα τη Syngenta για οποιαδήποτε γνωστή ή πιθανή αναρμόδια χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.

Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη

Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα τη Syngenta αν οποιαδήποτε πληροφορία που έχετε δώσει ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής (οι "πληροφορίες χρήστη") έχει αλλάξει, ή αν εσείς ή η εταιρεία σας έχετε αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες χρήστη είναι ανακριβείς ή ατελείς.

Παρόλη την υποχρέωση τη δική σας ή της εταιρείας σας να παρέχετε στη Syngenta ενημερωμένες πληροφορίες χρήστη, η Syngenta έχει το δικαίωμα να βασίζεται στις πληροφορίες χρήστη που έχετε δώσει εσείς ή η εταιρεία σας μέχρι εκείνη τη στιγμή που εσείς ή η εταιρεία σας να δώσει στη Syngenta ενημερωμένες πληροφορίες χρήστης. Εσείς και η εταιρεία σας επιπλέον συμφωνείτε ότι η Syngenta μπορεί να σας στείλει ειδοποιήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτό τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς ή η εταιρεία σας δώσατε στη Syngenta.

Αν σταματήσετε να είστε εργαζόμενος ή εγκεκριμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας σας, ή σταματήσετε να έχετε έγκριση από την εταιρεία σας για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο, τότε η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως τη Syngenta, κι εσείς δεν είστε πια εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο.

Μεταξύ εσάς και της εταιρείας σας και της Syngenta, η Syngenta θα έχει την μόνη και αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και ενδιαφερόντων σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα, την πλοήγηση, το περιεχόμενο και τη γενική εμφάνιση του ιστότοπου, και όλων των δεδομένων που συγκεντρώνονται σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό, όπως δικαιώματα δημιουργού, πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και τεχνογνωσία.

Δικαίωμα αλλαγής του ιστότοπου

Η Syngenta διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο, ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο, ή να καταργήσει αυτό τον ιστότοπο, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και χωρίς να θεωρείται υπόλογη σε σας ή την εταιρεία σας για πιθαμές συνέπειες από αυτές τις αλλαγές ή αυτή την κατάργηση.

Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμένη άδεια

Οτιδήποτε βλέπετε και ακούτε σε αυτή την Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι, όλων των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των γραφικών, των ηχητικών αποσπασμάτων, των αποσπασμάτων βίντεο, και των αποσπασμάτων βίντεο με ηχητική επένδυση, αποτελεί προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ισχύοντες διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών.

Σας δίνετε μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του Περιεχομένου, όμως με τους ακόλουθους περιορισμούς:

Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να αντιγράψετε επιλεγμένα τμήματα του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τον όρο ότι:

  • χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο που μεταφορτώνετε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ή για την προώθηση των επιχειρηματικών σας συναλλαγών με την Syngenta,
  • δεν θα δημοσιεύσετε ή θα αναρτήσετε μέρος αυτού του Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή άλλο μέσο με παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό που παρουσιάζεται σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο
  • να αποδίδετε το Περιεχόμενο στη Syngenta;
  • δεν μεταβάλλετε ούτε τροποποιείτε το Περιεχόμενο κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

Πέραν των περιπτώσεων που δηλώνονται ρητώς παραπάνω, δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, μεταφόρτωσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μετάδοσης, μεταβίβασης, μετάφρασης, τροποποίησης, προσθήκης, ενημέρωσης, ταξινόμησης, περικοπής ή άλλης μεταβολής ή προσαρμογής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας από την Syngenta.

Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, κανένα δικαίωμα, κανένας τίτλος ή συμφέρον από το μεταφορτωμένο Περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν μεταφορτώνετε Περιεχόμενο από την παρούσα ιστοσελίδα. Με εξαίρεση την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια, η οποία χορηγείται ρητώς παραπάνω, κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα εκλαμβάνεται ως εκχώρηση αδείας, είτε με υποδήλωση είτε με ανασκευή είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της Syngenta ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που προβάλλονται στην παρούσα Ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Syngenta, μιας εκ των θυγατρικών αυτής ή τρίτων που έχουν αδειοδοτήσει τα εμπορικά τους σήματα στην Syngenta ή σε μια εκ των θυγατρικών αυτής.

Με εξαίρεση όσα ρητώς αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν έχετε το δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής ή χρήσης κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας της Syngenta.

Αυθόρμητες Ιδέες

Η Syngenta δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με την παρούσα Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλετε στην Syngenta μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις, ιδέες, ερωτήματα, σχέδια, δεδομένα και τα συναφή, θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες ή υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να μας μεταβιβάσετε, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή πρωτότυπου δημιουργικού υλικού όπως ιδέες προϊόντων, υπολογιστικούς κώδικες ή πρωτότυπα καλλιτεχνήματα.

Υποβάλλοντας ανακοινώσεις και/ή υλικό στην Syngenta μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, μεταβιβάζετε στην Syngenta, δίχως καμία επιβάρυνση, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και/ή του υλικού που υποβάλλετε. Η Syngenta θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υλικό υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε ιδέες, οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή τεχνική περιλαμβάνεται στις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες ή το υλικό δίχως περιορισμό και δίχως καμία αποζημίωση προς εσάς

Εντούτοις, η Syngenta δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή το υλικό που υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας κατ’ ουδένα τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση των ισχυόντων νόμων περί ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, η Syngenta δεν θα δημοσιοποιεί το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει πληροφορίες ή υλικό σε αυτήν εκτός εάν: (α) έχει λάβει την έγκρισή σας για τη χρήση του ονόματός σας, ή (β) σας έχει πρώτα ενημερώσει ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναγράφοντας το όνομά σας, ή (γ) εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

Είστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και άλλο υλικό το οποίο περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, της αλήθειας και της ακρίβειας αυτών.

Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι οι προτάσεις σας (για παράδειγμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας) δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τη Syngenta. Επομένως, τιμολόγια, υπενθυμίσεις και τα λοιπά πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά στις διευθύνσεις που έχουν καθοριστεί το αντίστοιχο συμβόλαιο.

Πληροφορίες Τρίτων

Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλο υλικό που διατίθεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται στην Syngenta από τρίτους. Κατά την άποψή μας, όπου είναι εφικτό, η πηγή του εν λόγω υλικού τρίτων επισημαίνεται. Το εν λόγω υλικό τρίτων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση. Η Syngenta δεν επιδοκιμάζει το εν λόγω υλικό ούτε τους προμηθευτές που μας το παρέχουν, και επιπλέον η Syngenta δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό είναι έγκυρο, ακριβές, ολοκληρωμένο ή αξιόπιστο. Η Syngenta δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες της Syngenta

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζεται η Syngenta ή άλλες εταιρίες της Syngenta ("Άλλοι Ιστότοποι της Syngenta"). Αυτοί οι Άλλοι Ιστότοποι της Syngenta είναι ξεχωριστοί και τελείως διαφορετικοί ιστότοποι. Επομένως, κάθε Άλλος Ιστότοπος της Syngenta διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης και τη δική του πολιτική περί προσωπικών δεδομένων. Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε Άλλους Ιστότοπους της Syngenta μέσω συνδέσμων σε αυτό τον ιστότοπο, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και τη δήλωση περί προσωπικών δεδομένων στους άλλους ιστότοπους της Syngenta που επισκέπτεστε.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε Ιστοσελίδες τις οποίες δεν λειτουργεί η Syngenta. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση και δεν υποδηλώνουν καμία επιδοκιμασία του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτές τις Ιστοσελίδες τρίτων ούτε οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς που τις λειτουργούν. Η Syngenta δεν ελέγχει τις εν λόγω Ιστοσελίδας και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η πρόσβαση στις εν λόγω Ιστοσελίδες και η χρήση αυτών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πληροφορίες Προϊόντων

Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται παρά μόνο ως εισαγωγή στην Syngenta και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Για συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Syngenta. Τα άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν προστασίας των καλλιεργειών ή ένα προϊόν σε κόκκους θα πρέπει να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες που αναγράφονται στην ταμπέλα που συνοδεύει το εν λόγω προϊόν και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση του εν λόγω προϊόντος. Προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν προστασίας των καλλιεργειών, βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρημένο προς χρήση στη χώρα σας.

Παγκόσμια Διαθεσιμότητα

Επειδή διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο έχουν διαφορετικές νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ορισμένα προϊόντα διατίθενται σε ορισμένες χώρες και δεν διατίθενται σε άλλες. Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσμους σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Syngenta τα οποία ενδέχεται να μην διατίθενται ή να μην ανακοινώνονται στη χώρα σας. Οι εν λόγω παραπομπές δεν υποδηλώνουν ότι η Syngenta σκοπεύει να ανακοινώσει τα εν λόγω προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων της Syngenta ή επικοινωνήστε με την Syngenta σε περίπτωση που έχετε ερωτήματα αναφορικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορούν να διατεθούν σε εσάς.

Επικοινωνία

Η επιλογή «Επικοινωνία» σε μερικούς ιστότοπους της Syngenta σας προσφέρει τη δυνατότητα να στέλνετε σχετικές ερωτήσεις στους ειδικούς μας. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για τη διευκόλυνσή σας. Η χρησιμότητα της απάντησής μας στην ερώτησή σας εξαρτάται από το πόσο ολοκληρωμένες ή ακριβείς είναι οι πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται καθώς και σε άλλους παράγοντες πέρα από στον έλεγχό μας, όπως ο καιρός. Εσείς και η εταιρεία σας είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την εκτίμηση της αξίας και της χρησιμότητας της απάντησής μας.

Μερικοί ιστότοποι της Syngenta θα αναρτούν αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις κι απαντήσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσες σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Παρακαλούμε στην ερώτησή σας μην συμπεριλάβετε εμπιστευτικές πληροφορίες, ή πληροφορίες σχετικές με την περιουσία σας ή που θα επέτρεπαν σε κάποιον να σας αναγνωρίσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τις ερωτήσεις για λόγους σαφήνειας ή μεγέθους. Παρακαλούμε διαβάστε το τμήμα με αυτούς τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης σχετικά με τις υποβολές πριν μας στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για επένδυση

Οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν συνιστούν και δεν θα εκλαμβάνονται ως προσφορά ή πρόσκληση για επένδυση ή συναλλαγή σε μετοχές ή άλλα χρεόγραφα της Syngenta. Ούτε πραγματοποιείται ή επιδιώκεται οποιαδήποτε τέτοιου είδους προσφορά ή πρόσκληση. Οι τιμές των μετοχών και το εισόδημα από τις εν λόγω μετοχές, ενδέχεται να σημειώσουν άνοδο ή πτώση ανά πάσα στιγμή και οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί απαραιτήτως ένδειξη για την μελλοντική απόδοση. Οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να ζητούν ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές συμβουλές πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Δηλώσεις για το μέλλον

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει δηλώσεις για το μέλλον – ήτοι δηλώσεις οι οποίες δεν αποτελούν ιστορικό γεγονός, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για τις απόψεις και τις προσδοκίες μας. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται σε υφιστάμενα σχέδια, εκτιμήσεις και προβλέψεις και επομένως οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, αρκετές από τις οποίες δεν έγκεινται στον έλεγχο της Syngenta. Στην υποβολή εγγράφων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε αναγνωρίσει ορισμένους παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τα πραγματικά αποτελέσματα από εκείνα που περιλαμβάνονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον. Οι δηλώσεις για το μέλλον ισχύουν μόνο για την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωσή τους με βάση νέες πληροφορίες ή μελλοντικά γεγονότα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αυτό ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση «ως έχει», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι εταιρείες της Syngenta και τις αντίστοιχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και αδειών αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη, ρητή, υποδηλούμενη, θεσμική ή άλλη. Χωρίς να περιορίζει τα προηγούμενα, και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, οι εταιρείες της Syngenta και οι αντίστοιχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και αδειών αποποιούνται (α) όλες τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη-παραβίασης όσον αφορά αυτό τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του και για όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιγράφονται ή είναι διαθέσιμα σε αυτό τον ιστότοπο (β) τις εγγυήσεις που σχετίζονται με καθυστερήσεις, διακοπές, λάθη ή παραλείψεις στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου (γ) τις εγγυήσεις που σχετίζονται με τη μετάδοση ή την παράδοση αυτής της ιστοσελίδας ή της διαθεσιμότητάς της σε οποιαδήποτε στιγμή ή περιοχή (δ) τις εγγυήσεις που σχετίζονται με τη ασφάλεια αυτού του ιστότοπου ή ότι το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων είναι χωρίς ιούς ή άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που μπορεί να μολύνει ή να καταστρέψει το σύστημά σας (ε) τις εγγυήσεις που σχετίζονται με τη χρήση, εγκυρότητα, ακρίβεια, ενημέρωση, καταλληλότητα, αξιοπιστία ή και τα αποτελέσματα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε περιεχομένου, όπως εμπορικά σήματα προϊόντων, προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας, και (ζ) τις εγγυήσεις που σχετίζονται με ιστοσελίδες προς τις οποίες αυτός ο ιστότοπος έχει συνδέσμους.

Συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμού ευθύνης ή έχουν διαφορά στη διάρκεια ισχύος αυτής της αποποίησης ευθύνης, οπότε ένας ή όλοι από τους παραπάνω περιορισμούς μπορεί να μην ισχύει για εσάς και/ή για την εταιρεία σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SYNGENTA, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η SYNGENTA ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤ’ ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SYNGENTA. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΆΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΡΗΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ SYNGENTA Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ.

Η παρούσα ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, είτε η υποτιθέμενη ευθύνη βασίζεται σε συμβόλαιο, αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη είτε σε οτιδήποτε άλλο, ακόμα κι αν ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κάποιας εταιρείας της Syngenta είχε ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών και χωρίς να έχει σχέση η αποτελεσματικότητα άλλων μέτρων.

Εσείς και η εταιρεία σας αναγνωρίζετε κι αποδέχεστε ότι η Syngenta δεν θα μπορούσε να προσφέρει σε σας και στην Εταιρεία σας αυτό τον ιστότοπο δωρεάν αν η ευθύνη της δεν περιοριζόταν όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αν κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς της δήλωσης περιορισμού ευθύνης διαπιστωθεί ότι είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιοδήποτε λόγο, τότε η συνολική ευθύνη των εταιρειών της Syngenta και των αντίστοιχων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και άδειες και που υπό αυτές τις συνθήκες περί ευθυνών οι οποίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατό ($100.00) δολάρια (ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα).

Συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω, οπότε μέρος ή το σύνολο του περιορισμού της ευθύνης μπορεί να μην ισχύει για εσάς ή για την εταιρεία σας κι εσείς ή η εταιρεία σας μπορεί να έχετε επιπλέον δικαιώματα.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα υπόκεινται στη νομοθεσία της Ελβετίας.

Αποποίηση

Η αποτυχία μας σε οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται με την παρούσα δε θα θεωρείται αποποίηση αυτής της διάταξης ή του δικαιώματος. Όλες οι αποποιήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται από το μέρος που δεσμεύεται. Εκτός κι αν η έγγραφη αποποίηση περιέχει μια ρητή δήλωση προς το αντίθετο, καμία αποποίηση από τη Syngenta για οποιασδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων κι οποιουδήποτε δικαιώματος αναφέρεται στην παρούσα, θα ερμηνεύεται ως αποποίηση όποιας συνεχιζόμενης ή επακόλουθης παραβίασης μιας τέτοιας διάταξης, ως αποποίησης της ίδιας της διάταξης ή αποποίηση ενός δικαιώματος σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Αν κάποιο αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι παράνομη, αυτή η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την επίτευξη του σκοπού της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Συνολική Συμφωνία

 Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Syngenta αναφορικά με την πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και/ή τη χρήση αυτής.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν θα τροποποιηθούν εκτός κι αν κάτι τέτοιο εκφράζεται ρητώς σε αυτό το κείμενο.

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.